Domdechant Werner'sches Weingut

Hochheim am Main

Home

Historia

År 1780 förvärvade fadern till den inflytelserika domkyrkodekanen i Mainz doktor Franz Werner vingodset i Hochheim från greve York. Under de franska revolutionskrigen hade domkyrkodekanen Werner räddat den skadade katedralen i Mainz från att rivas och i egenskap av förvaltare av biskopsdömet återuppbyggt den.

Doktor Franz Werner Michels familj tillhör idag den sjunde generationen ägare av det historiska familjegodset. Hans dotter Catharina Mauritz, mor till tre söner, arbetar idag i företagsledningen som den 8:e generationen.

Det vackra godset ligger i stadens utkant, omgivet av vinberg med strålande utsikt över Mainz och landskapet Rhein-Main. I herrgårdsbyggnaden i klassicistisk stil från 1864 ligger familjesalongen med gamla bilder och inredning i Biedermeierstil. Den används både för festliga vinprovningar, företagsarrangemang och för familjesammankomster med den stora familjen med 4 barn, ingifta och 15 barnbarn.

Under de mäktiga kastanjeträden ligger källarvalven med gamla ekfat. Godsets historiska vagnslider i korsvirkesstil utnyttjas idag för vinprovning och vinförsäljningI I de omkringliggande ekonomibyggnaderna och i källaren under herrgården blir vinerna jästa, filtrerade och buteljerade. Därefter lagras de tills leveranser sker över hela världen.

För att utnyttja den numera trångbodda och kulturminnesmärkta gamla gården har den unga familjen i den 8:e generationen förvärvat den närliggande Domänenhof Egendomen tillhörde sedan 1273 Mainz domkapitel med bebyggelse från omkring - 1750. Efter 1806 kom egendomen att tillhöra huset Nassau och från 1866 blev den kunglig preussisk och sedan hessisk vingårdsdomän. Den nuvarande bebyggelsen omfattar den hundraåriga Zehntscheune av sprängsten, flera ekonomibyggnader från tiden runt 1750 samt herrgården i barockstil. Här pressas på hösten druvorna i moderna anläggningar och här kan under resten av året kulturella och sociala evenemang äga rum.

Enligt godskrönikan ägde den första vinauktionen rum redan år 1795. Sedan dess har traditionen med auktioner fortsatt i ungefär 150 år, nästan varje år med undantag av krigs och ofärdsåren. Idag marknadsförs produktionen från Hochheim över hela världen. Vi deltar i nationella och internationella arrangemang såsom mässor, utställningar och tävlingar. Vingodset tillhör de äldsta medlemmarna i VDP Rheingau inom förbundet för tyska kvalitetsviner.

Bilderna

Domdechant Werner'sches Weingut
Owner: Dr. Franz Werner Michel
Rathausstrasse 30  |  Postfach 1205  |  D-65234 Hochheim am Main  |  Germany
T +49 (0) 6146 8350-37  |  F +49 (0) 6146 8350-38  |  weingut@domdechantwerner.com